ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2019-03-12T15:37:32+00:00

Събития

Предстоящи събития

Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България съвместно с Медицински университет – Пловдив има удоволствието да обяви:

Симпозиум
“Медикамент-асоциирана остеонекроза на челюстите – Пловдив 2019”

в рамките на Дни на медицинската наука в Медицински университет –Пловдив

Място: Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив
Адрес: бул. Васил Априлов 15А, Пловдив 4002, България
Дата: 30 март 2019 г.

Медикамент-асоциираната остеонекроза на челюстите (МАОНЧ) представлява сериозно усложнение от лечението с антирезорбтивни медикаменти на пациенти с различни видове злокачествени тумори и с остеопороза. Значителен е броят на пациентите с риск от развитие на МАОНЧ, както и с вече развила се остеонекроза. Те поставят трудно разрешими проблеми по отношение на превенцията и лечението пред  денталните лекари, специалистите орални хирурзи, лицево-челюстни хирурзи, онколози.

Целта на организирания симпозиум е да бъдат представени най-важните и съвременни аспекти на МАОНЧ от водещи европейски специалисти, да се сподели български опит, и да се очертаят насоки за регистрация на заболелите, превенция, лечение и идеи за научни проувания на заболяването.

Основни международни лектори – специалисти с водеща роля в изучаването на МАОНЧ са:

Д-р Мортен Шиодт, Дания – ръководител на проучванията върху МАОНЧ в университета в Копенхаген и директор на  на Копенхагенската МАОНЧ кохорта; координатор на Скандинавската МАОНЧ база данни;

Д-р Свен Ото, Германия – дългогодишен изследовател на МАОНЧ, разработил патогенеза за развитието й; главен редактор на основна монография върху МАОНЧ

Д-р Диме Сапунджиев, Словения – изследовател на проблема, участник в изграждане на регистри на пациенти с МАОНЧ и алгоритми за поведение в Словения и на международно ниво

Предварителна програма:

 • Откриване

 • Александър Герасимов (България) – Анти-резорбтивни медикаменти в лечението на онкологични заболявания

 • Свен Ото – Патогенеза на МАОНЧ

 • Мортен Шиодт – Определение, стадиране, епидемиология и диагностика на МАОНЧ

 • Диме Сапунджиев – Рискови фактори и превенция на МАОНЧ

 • Свен Ото – Лечение на МАОНЧ 1

 • Мортен Шиодт – Лечение на МАОНЧ 2

 • Български лектори – Собствен опит

 • Мортен Шиодт, Свен Ото, Диме Сапунджиев – МАОНЧ регистри и алгоритми за превенция и лечение в съответните страни

 • Панелна дискусия – всички лектори

 • Закриване

РЕГИСТРАЦИЯ

Срок за електронна регистрация: 25. 03. 2019 г. (понеделник)

Такса за участие: 50 лв.

Такса за участие за студенти, членове на академичния състав на Медицински университет – Пловдив, и членове на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България: 30 лв.

 • плащане чрез банков превод – включва пленарна програма, кафе паузи, обяд, конгресни материали;
 • регистрация и плащане на място – включва само достъп до пленарна програма и кафе пауза

За повече информация:

Доц. д-р Боян Владимиров

Телефон: +359 898690959

E-mail: boyan.vladimirov@mu-plovdiv.bg

Линк към формуляр за регистрация https://mu-plovdiv.bg/simpozium-maoc-bg/

Плащане: чрез банков превод на Медицински университет – Пловдив, банкова сметка в лева (BGN) в УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00

Моля, в превода пояснете “МАОНЧ симпозиум”