ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2019-08-27T11:50:50+00:00

Събития

Предстоящи събития

AOCMF курс – Лечение на лицево-челюстни травми

Октомври 4 – 5, 2019 Варна, България

Университета в Падова, Италия
ДИРЕКТОР НА КУРСА
Стефано Фузети
Медицински университет - Пловдив, България
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КУРСА
Боян Владимиров
УМБАЛ “Света Марина”, Варна, България
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КУРСА
Цветан Тончев

Описание на курса

Курсът е предназначен да осигури основни принципи и знания относно лечението на черепно-лицево-челюстните фрактури и техните усложнения, като се фокусира върху лечението на долночелюстните фрактури с помощта на мини-пластини, както и на други фрактури с различни методи за открита репозиция и фиксация.
Курсът се състои от комбинация от лекции, практически упражнения, и дискусии в малки групи.

Цели на обучението:

  • Диагностициране на лицеви травми чрез анамнеза, клинични и параклинични изследвания;
  • Формулиране на лечебен план (оперативен и неоперативен);
  • Осъществяване на специфично лечение на лицеви травми;
  • Модифициране на лечебния план при нужда;
  • Проследяване на пациенти и тяхната рехабилитация;
  • Идентифициране и лечение на усложнения;

Целеви група участници:

Хирурзи, специализанти, специалисти в субспециализации, които участват в лечението на лицеви травми
Език:
Английски
Такса:
495 евро
445.50 евро AOCMF Member Plus
470.25 евро AOCMF Member

Преподаватели:

Регионални преподаватели:
Адриан Креанга (Румъния)
Войко Диданович (Словения)

Национални преподаватели:
Константин Димов (София, България)
Васил Свещаров (София, България)
Николай Янев (София, България)

Място на провеждане:

Хотел Димят Варна
Бул. “Княз Борис I” 111
9002 Варна Център, Варна, България
https://dimyat.rosslyn-hotels.com/

За контакти:

Ariadna Guirao 
(AOCMF, Switzerland)
ariadna.guirao@aocmf.org

Jarka Horakova
 (Local Contact)
horakova.jarka@ao-courses.com

Регистрация:

Моля, регистрирайте се он-лайн на:
AOCMF10009123.aocmf.org