МИНАЛИ СЪБИТИЯ 2019-03-12T08:46:32+00:00

Събития

Минали събития

Трети национален конгрес по Орална и лицево-челюстна хирургия

гр. Варна – 26-28 Април 2018 година

Нов срок за ранна регистрация

Организаторите удължават срока за ранна регистрация до 15 април 2018 г.

Събитието ще се проведе в периода 26-28 април 2018 г. в хотел “Адмирал”, кк “Златни пясъци”.

Основни теми на конгреса са:

 • ТУМОРИ НА ГЛАВА И ШИЯ И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ

 • ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ

 • ЛИЦЕВИ ДЕФОРМАЦИИ И OSAS

 • ДЕНТАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

 • ОРАЛНА ХИРУРГИЯ И ARONJ

Лектори на конгреса са признати международни професионалисти и водещи български експерти в областта.

Високата чест да бъдат гост-лектори на събитието ще ни окажат проф. д-р Хулио Асеро – Президент на Международната асоциация на Оралните и Лицево-челюстни хирурзи (IAOMS), както и световно известният американски специалист в сферата на хирургичното лечение на доброкачествени и злокачествени новообразувания на глава и шия проф. д-р Джетин Шах.

Програма
Четвъртък, 26 април

16:00 – 19:00 Регистрация
19:30 Коктейл

Петък, 27 април

08:00 Регистрация

08:30 Откриване

Пленарна сесия – Лицево-челюстна травматология

09:00 Марио Сантагата

 • Contemporary trends in the management of facial fractures

09:30 Рикардо Тиеги

 • Management and treatment of orbital trauma

10:00 Антон Джоров

 • Фрактури на лицевите и челюстни кости

10:20 д-р Филип Башлийски, Медицински мениджър Евофарма България

 • Възможност за контрол на кървенето при интервенции в лицево-челюстната област

10:30 Кафе пауза

Пленарна сесия – Цепковидни дефекти / Лицево-челюстни деформации / Обструктивна сънна апнея

11:00 Джордж Сандор

 • Лечение на вродени цепковидни дефекти на устната и небцето в университета в Оулу, Северна Финландия

11:45 Хешам Негм

 • Изследване и лечение на пациенти с обструктивна сънна апнея

12:15 Марио Милков

 • Нови диагностични хоризонти в синдрома на обструктивна сънна апнея

12:35 Фирмена презентация Zimmer
12:45 Обяд

AOCMF Семинар – Антирезорбтивни медикаменти-свързана остеонекроза на челюстите (АСОНЧ)
 • Ръководител на курса: Ристо Контио (Финландия)
 • Преподавател: Свен Ото (Германия)

14:00 – 14:10 Представяне на водещите курса и целите на семинара
14:10 – 15:30 Клинична картина, патогенеза, превенция и лечение на АСОНЧ – Свен Ото
15:30 – 15:50 Микроваскуларна реконструкция при АСОНЧ – Ристо Контио
15:50 – 16:00 Дискусия
16:00 Кафе пауза

AOCMF Семинар – Травма и реконструкция
 • Ръководител на курса: Ристо Контио (Финландия)
 • Преподавател: Свен Ото (Германия)
 • Гост-лектор: Бойко Георгиев (Швейцария)

16:30 – 17:00 Остеосинтеза на долната челюст – споделяне-поемане на натоварването – Ристо Контио
17:00 – 17:20 3D планиране в кранио-максило-фациалната хирургия – Бойко Георгиев
17:20 – 17:35 Фрактури на среден лицев етаж (Льо Фор и зигоматичен комплекс) – Свен Ото
17:35 – 17:45 Орбитални и назо-орбито-етмоидални фрактури – Ристо Контио
17:45 – 18:15 Виртуално планиране в ортогнатната хирургия – Свен Ото
18:15 – 18:30 Дискусия
19:00 Транспорт до ресторант „Вълшебния извор“ гр. Девня
20:00 ГАЛА ВЕЧЕРЯ

Събота, 28 април
Пленарна сесия – Онкология и реконструкция на глава и шия

08:30 Джатин Шах

 • Новости в стадирането и фактори, определящи изборът на лечение на оралния карцином

09:30 Хулио Асеро

 • Реконструкция на среден лицев етаж. Нови технологии в кранио-лицево-челюстната хирургия

10:10 Николай Янев

 • Микроваскуларна хирургия на главата и шията в България – вдъхновени усилия по неравния път

10:30 Кафе пауза

11:00 Джереми Макмахън

 • Биопсия на стражевия лимфен възел в лечението на ранния орален карцином

11:20 Владимир Поповски

 • Вариации в хирургичната анатомия на лицевия нерв при хирургия на паротидната жлеза

11:40 Чавдар Бъчваров, Павел Бочев, Елица Енчева

 • Злокачествени заболявания на слюнчените жлези – ултразвукова, ПЕТ КТ диагностика и лъчетерапия

12:10 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ
13:30 Обяд
14:30 Фирмена презентация Roche

Орални презентации

14:50 Dineen DS, O’Connell A

 • Replacement of a Macrodont by Transplanting a Supplemental Tooth: A Case Report

15:05 Тончев К., Мехтеров Н., Сарафян В., Владимиров Б.

 • МикроРНКи при орален карцином – перспективни биомаркери

15:20 Хараланов Г., Петров П., Владимиров Б.

 • Дислокация на долночелюстния кондил в средната черепна ямка

15:35 Радев И.

 • Субаментална ендотрахеална интубация – алтернатива на трахеостомията при тежка лицево-челюстна травма

15:50 Грозев Р., Хараланов Г., Владимир Б.

 • Интраоперативна компютърна томография при травми в лицево-челюстната област – доклад на два случая

16:05 Кафе пауза

16:30 Свещаров В., Ненчева-Свещарова С., Проданова К.

 • Суперлуминисцентни клъстерни устройства и нискоинтензитетни лазери при темпоромандибуларните заболявания

16:45 Свещаров В., Ненчева-Свещарова С., Проданова К.

 • Контрактури и коморбидни състояния при AXIS II позитивни пациенти

17:00 Славков С., Марков Д., Андреев Д., Коларов Р.

 • Епидемиологични и демографски характеристики при болни с тумори на слюнчените жлези

17:15 Марков Д., Славков С. Янев Н.

 • Основни микроваскуларни композитни ламба в реконструктивна хирургия на глава и шия

17:30 Марков Д., Андреев Д., Кръстева А.

 • Приложение на LTT тест в денталната медицина и лицево-челюстна хирургия

17:45 Караджова Н, Тончева Б, Тончев Ц.

 • Трансорален достъп при големи кисти на пода на устната кухина

18:00 Закриване

Очакваме широка професионална аудитория от близо 150 участници. Надяваме се на Вашето активно участие, което ще допринесе за провеждането на един ползотворен и стойностен форум – арена за обмен на знания, опит и новаторски идеи.

За допълнителна информация и въпроси, свързани с научната програма, пишете ни на congress2018@omfsbg.org
За уточнения, свързани с организацията и настаняването, се свържете с Турекспо-Варна АД на тел. 0888 44 98 09 – Веска Илиева и 0889 45 47 17 – Гергана Илиева и на office@tourexpo.bg

Моля, заявете Вашето участие в срок до 15.04.2018 г., като натиснете бутона.

Регистрация за конгреса
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА ФИРМИ
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТНИЦИ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
Имаме удоволствието да обявим, че Европейската асоциация по кранио-максило-фациална хирургия (EACMFS) ще награди двете най-добри конгресни презентации на студенти, кандидат-специализанти, специализанти или колеги, придобили специалност преди не повече от 3 години, със стипендия на името на Helene Matras на стойност 500 евро всяка, с цел подкрепа на техните образователни активности.
За целта участниците трябва да бъдат бъдат членове на EACMFS в една от следните категории членство: Trainee Membership (специализанти по лицево-челюстна хирургия), Junior Trainee and Undergraduate Student Membership (JTUS) (студенти или завършили лекари по медицина или дентална медицина с аспирации за специализация по лицево-челюстна хирургия), както и Active Membership (специалисти по лицево-челюстна хирургия, придобили специалност преди не повече от 3 години).
Информация за условията на членството и онлайн формуляр за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Европейската асоциация: https://www.eacmfs.org/about-us/become-a-member/member-types/
За повече информация може също да се свържете с доц. Боян Владимиров, Съветник към EACMFS за България: email: boyanvlad@yahoo.com; тел. 0898 690959

Минали събития

Програма на първата международна научна конференция “модерни аспекти в лицево-челюстната хирургия”

информация за лекторите

George K.B. Sandor, M.D., DDS, PhD, FRCDC, FRCSC, FACS, Dipl ABOMS
Dr. Sándor is currently a Professor of Oral and Maxillofacial Surgery at the University of Toronto. He is the Clinical Director of the Graduate Program in Oral and Maxillofacial Surgery at the University of Toronto and The Mount Sinai Hospitasl. He is also the Co-ordinator of Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery at The Hospital for Sick Children and the Bloorview Kid’s Rehab Center in Toronto.

Frank Hölzle PhD, MD, DDS, Department of Oral and Maxillofacial Surgery Munich

Първа международна научна конференция „Модерни аспекти в лицево-челюстната хирургия“
Генерален спонсор ULTRADENTAL
и с подкрепата на DENTA TRADE и ESTADENT, ACTAVIS, Дентатехника, Дарис – МС, Роми-дент, Konsumfarm и Български зъболекарски съюз – столична колегия

15 – 16 Май 2010 Град Банкя, хотел „Банкя Палас“

ПРОГРАМА НА ПЪРВАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“МОДЕРНИ АСПЕКТИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ХИРУРГИЯ”

15 Май:
8:00 Регистрация на участниците;
9:00 Откриване на конференцията;

Дистракционна остеогенеза (Distraction Osteogenesis)
George Sandor, MD, DDS, PhD, FRCDC, FRCSC, FACS, Professor and head of oral and Maxillofacial Surgery, University of Toronto, Canada;
Дискусии
10:30 Кафе-пауза
10:45 Тъканно инженерство на кост (Tissue bone engineering)
George Sandor, MD, DDS, PhD, FRCDC, FRCSC, FACS, Professor and head of oral and Maxillofacial Surgery, University of Toronto, Canada;
Дискусии
12:00 Имплантати при пациенти в млада възраст.
Robert Carmichael, BSc, DMD, MSc, Certified Specialist in Prosthodontics, FRCDC, Chief of Dentistry, Coordinator of Prosthodontics, University of Torino, Canada
George Sandor, MD, DDS, PhD, FRCDC, FRCSC, FACS, Professor and head of oral and Maxillofacial Surgery, University of Toronto, Canada;
Дискусии
13:30-14:30 Обяд
14:30 Възможности на микрохирургическата реконструкция
(Possibilities and borders of microsurgical reconstruction)
Frank Hölzle PhD, MD, DDS, Department of Oral and Maxillofacial Surgery Munich
Дискусии
15:30 Кафе-пауза
15:45 Реконструктивна хирургия в лицево-челюстната област.
Prof. Valentino Valentini – Docente Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale Sapienza Università di Roma, Italia
Дискусии
19:30 Официална вечеря

16 май:
09:00 Нашият опит за диагностициране и лечение при болни с остеонекроза, причинена от бифосфонати.
Our expеriеnce with bisphosphonates osteonecrosis of the jaws from diagnosis to treatment options.
Dime Sapundzhiev, Department of Maxillofacial and Oral Surgery University Medical Centre Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Резюме
The bisphosphonates (BP) are agents widely used in the treatment of osteoporosis and several malignant and metastatic bone diseases.
Despite great benefits from their use, there have been several reports since 2003, showing their role in agressive bone destruction, which is particulary manifested as the osteonecrosis of the jaws (ONJ).
ONJ is defined as exposed bone in the maxillofacial area, not associated with radiation or any other known cause, which does not heal for 8 weeks.
The patients taking intravenous BP for a prolonged period of time are at higher risk for developing ONJ. Tooth extractions are the most common cause for ONJ. It appears as a non healing extraction socket leading to severe destruction of the jaws even with aggressive local treatment. If extensive, the bone destruction can severely diminish the quality of patients’ life.
The patients at risk for developing of the ONJ will be discussed and the approach in treatment of their dental diseases in order to prevent the development of ONJ.
Also the different stages of the ONJ will be outlined and treatment possibilities in each stage.
We present thought couple of cases our experience that we had in past years, beginning with the diagnosis of the disease, the treatment of patients on BP and the treatment possibilities in the different stages of the ONJ.
09:30 Максиларни и бимаксиларни деформации и реконструкции
Доц. Антон Джоров , СБАЛ по ЛЧХ, Град София
10:30 Кафе-пауза
10:45 Оперативно лечение на остеорадионекроза на долната челюст – доклад на случай

Доц. Ангел Бакърджиев, Професор в Катедра по орална хирургия, УМБАЛ “ Св. Георги”, МУ-Пловдив
Р. Симов*, Хр. Шипков*, Д. Пазарджиклиев**, А. Бакърджиев***
* Ординатори в Клиника по краниофациална хирургия
** Гл. Асистент в Катедра по УНГ
*** Професор в Катедра по орална хирургия
УМБАЛ “ Св. Георги”, МУ-Пловдив

Резюме:
Остеорадионекрозата (ОРН) засяга по-често мандибулата и се среща между 2% и 22% от случаите, като по-често засяга тялото на мандибулата. Последни изследвания показват че когато се добави химиотерапия към лъчелечението честотата на ОРН нараства.
Факторите които са причина за засягането и развитието на ОРН включват размера и разположението на тумора, дозата на радиация и типа на мандибуларната резекция, травма или зъбни екстракции, инфекция, имунни дефицити и влошено хранене. Много пациенти с орален рак имат и други заболявания и често имат история на злоупотреба с алкохол и тютюн.

Лечението на остеорадионекрозата е трудно и е в зависимост от засегнатия участък от лицево-челюстната област. Поради загиването на остеобластите в олъчената област и невъзможността за формиране на нови се установява ексцесивна пролиферация на миофибробласти в резултат на което има редукция на костен матрикс и заменянето му с фиброзни тъкани. Това нарушение в баланса между синтеза и деградацията в олъчените тъкани налага използването на такива оперативни методи осигуряващи заместването на патологично увредените тъкани с такива които са добре васкуларизирани и са с добри регенеративни възможности.
Авторите докладват случай на остеорадионекроза на долната челюст довела до голям костен и мекотъканен дефект. Демонстриран е оперативния протокол за затваряне на дефекта с дислоциране на темпоралния мускул и покритието му чрез свободна кожна пластика.

11:00 УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЕКТОПИЧНО РЕТИНИРАНИ ДОЛНОЧЕЛЮСТНИ И ГОРНОЧЕЛЮСТНИ МЪДРЕЦИ
Доц. Петър Сапунджиев, Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина гр.София, СБАЛ по ЛЧХ гр. София
Сапунджиев1, Л. Димитрова2, Л.Стефанов3
РЕЗЮМЕ

Ектопичен пробив на зъб в зъбната редица се среща често, докато ектопично разположение на зъб в клона на долната челюст, ставния израстък, мускулния израстък или максиларния синус е рядко явление. Ретинираните долни мъдреци обикновено се намират на мястото на техния нормален пробив или близо до него.
Понякога ретинираните мъдреци са намирани на място различно от нормалния пробив. Една от причините довеждащи до тази миграция или ектопия е формирането на зъбосъдържаща киста (фоликуларна или кератокиста), причиняваща раздуване и резобция на костта, достигащо понякога до инцизурата на възходящият клон, шийката на ставния израстък и мускулния израстък, лицева асиметрия, разместване на съседните зъби, болки, възпалителен процес – остеомиелит, затруднение в носното дишане.
От направената литературна справка за период повече от 30 години (1977 до 2008 година) по отношение на ектопично разположени долни и горни мъдреци, открихме 17 публикации разглеждащи този проблем. В нашата литература досега има една публикация през 1977 година за ектопично разположен долен мъдрец. Четиринадесет публикации разглеждат въпроса за ектопично ретинирани долни трети молари, и само три съобщения за ектопично разположени горни трети молари. Все още не е исяснен въпроса за оптималното поведение към тези ектопично разположени долни и горни мъдреци.
В настоящата публикация разглеждаме четири болни с ектопично разположени долночелюстни и горночелюстни трети молари, лекувани в СБАЛ по ЛЧХ София за периода от м. Февруари 2005 до Октомври 2008 година с преглед на литературата. Две от пациентките бяха с кератокисти във възходящия клон на долната челюст. Третата пациентка бе с възпалена фоликуларна киста и остеомиелит на долночелюстния клон. Четвъртата пациентка на 18 години бе с ектопично разположени десни горен (в максиларния синус) и долен мъдрец с фоликуларни кисти. Кистата на долната челюст в дясно бе запълнена само с PRP. Две фоликуларни кисти- на тялото на долната челюст в дясно и в ъгъла на долната челюст в ляво бяха оперирани и запълнени с хидроксилапатит и PRP с добър следоперативен резултат.

11:15 Въстановяване на долна челюст с васкуларизиран фибуларен трансплантат
Доц. Васил Свещаров, Councellor for Bulgaria in EACMFS

11:30 Естетични достъпи при операции на слюнчените жлези
Доц. Цветан Тончев, Медицински университет гр. Варна
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия
12:00 Въпроси, дискусии и обсъждане и закриване на научната част
12:30 Обяд
13:00 Общо събрание на членовете на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи